FAALİYET ALANLARI

Endüstriyel sanayi kuruluşlarının fabrika ve lojistik merkezleri için:

- Yeni kurulacak tesislere yönelik, yer seçimi için saha araştırmaları ve fizibilite çalışmaları

- Maliyetoptimizasyon çalışmaları için danışmanlık hizmetleri 

- Risk değerlendirmesi

- Mevcut tesisler ve araziler için değerleme çalışmaları ve geliştirme stratejileri